Bostadsrättföreningar och företag

Att installera solceller till en bostadsrättsförening eller ett företag är ibland en god investering, men det finns en del att sätta sig in i innan beslutet fattas. Det första ni behöver hjälp med är att utvärdera era förutsättningar. Här ingår att se till takets solläge, dess storlek, hur mycket el ni nyttjar, skick på tak, finns det stora outnyttjade ytor och liknande.

Solcellsanläggning

Som företag eller bostadsrättsförening är du med största sannolikhet ute efter en större anläggning. Som företag är regelverket annorlunda mot hur det ser ut för privatpersoner. Däribland med skatteregler. Du har förmodligen också en kraftigare nätanslutning som kräver effektabonnemang. När vi tar fram en beräkning och dimensionering av din solcellsanläggning tar vi hänsyn till allt detta och mycket mer. Fråga oss gärna mer!

Solpaneler för bostadsrättförening och företag

Solceller är i många fall en smart och miljövänlig investering för många. Solceller omvandlar solens energi till elektrisk ström och du använder inga fossila bränslen. Miljömedvetet och för många en på sikt ekonomiskt lönsam lösning.

Vi på Solario Energi hjälper er att välja rätt typ av solcellsanläggning, detta baserat på era förutsättningar och hur mycket el ni nyttjar. Det finns ingen anledning att producera mer el än ni behöver!

Kalkyl och projektering

För de som efterfrågar en större solcellsanläggning erbjuder vi hjälp med både förstudie och projektering. Detta för att kunna säkerställa att du får optimal storlek och dimensionering av din anläggning, det finns ingen anledning att ha en större anläggning än vad du behöver. Solario Energi har god förståelse för hur elmarknaden fungerar och vilka olika faktorer som kan påverka din solcellsanläggning.

Stora solcellsanläggningar

En av fördelarna med solceller är att oavsett storlek kan de monteras och installeras. De har även fina fördelar i stor drift. För en större anläggning blir oftast investeringskostnaden lägre per installerad Watt och detta har potential att öka lönsamheten.

Service

De anläggningar vi installerar och monterar är långlivade och robusta, men vi förstår att du kanske varken har tid eller lust att följa upp och underhålla din solcellsanläggning. Därför erbjuder vi, om så efterfrågas, service- och underhållsavtal. Fråga oss gärna mer så tar vi fram något som passar dig.

Vill du veta mer?

Solenergi – Tryggt, snyggt och enkelt med Solario Energi. Lär dig mer om oss.

Scroll to Top